نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت

كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت

کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت به عنوان یک واحد تحقیقاتی زیر مجموعه معاونت فرهنگی در جهت ارتقای برنامه های پژوهشی ایثار و شهادت و تامین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران و دانشجویان می پردازد.

نور

تهران ـ منطقه 1 ـ بزرگراه صدر ـ خ بهرام شمالي ـ بن بست مفيد

ميثاق

تهران ـ منطقه 5 ـ بزرگراه كاشاني ـ خ مهران

ملك

تهران ـ منطقه 12 ـ بازار ـ بازار عباس آباد ـ حمام چال ـ پ 148