نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فیلم/ پسرم را فدای امام حسین (ع) کردم

فیلم/ پسرم را فدای امام حسین (ع) کردم

مادر شهید «عزیزعلی محمدی» در بیان خاطرات فرزندش می گوید: پسرم خیلی احترام من و پدرش را داشت. بعد از شهادتش، اقوام نگذاشتند من پیکر پسرم را ببینم و مدام در مراسم تشییع او می گفتم «من فرزندم را فدای امام حسین (ع) کردم.»
یحیی، ذبیح الله شد

یحیی، ذبیح الله شد

مادر شهید صادقی گفت: خیلی دوست داشتم یکی از فرزندانم روحانی شود که قرعه فال به نام یحیی افتاد، ولی هرگز در لباس روحانیت ندیدمش، چون به شهادت رسید.