نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

طبقه بندی ارزش‌ها در کلام شهدا

طبقه بندی ارزش‌ها در کلام شهدا

نوید شاهد- طبقه بندی ارزشها در کلام شهدا و میزان درج آن در کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان، عنوان پایان‌نامه‌ای است که توسط «اعظم خطیبی» گردآوری شده است.
شیوه‌های همیاری در اسارت

شیوه‌های همیاری در اسارت

نوید شاهد- شیوه‌های همیاری در اسارت عنوان پایان‌نامه‌ای است که توسط «حسین یوسفی» دانشجوی دانشگاه تهران گردآوری شده است.