نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

هدفم خدمت است

شهید«محمدحسین آقاجانی» از شهدای دوران دفاع مقدس در وصیت نامه اش نوشته است: «پدر عزیزم و مادر گرامی ام!...