نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

«گل قرآن»

شهید «علی وزیری» از شهدای دوران دفاع مقدس است. «محمدحسن مقیسه» در کتاب «راه ستارگان» روایتی جذاب از این...
«راضی و مرضی»

«راضی و مرضی»

شهید «عزیزالله قادری» از شهدای دوران دفاع مقدس است. از او در کتاب «ستارگان راه» نوشته «محمدحسن مقیسه»...
«بسیجیِ تمام عیار»

«بسیجیِ تمام عیار»

شهید «محمدرضا دهقان‌بنادکی» از شهدای دوران دفاع مقدس که در کتاب «ستارگان راه» اثر «محمدحسن مقیسه» از...