نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
دلنوشته| «تو را سپاس»

دلنوشته| «تو را سپاس»

«سیده‌زهرا یثربی» فرزند جانباز نوشت: «تو را سپاس به خاطر جهاد و مردمی بودنت/ تو را سپاس برای خدمات بی‌شمارت»
رضا پسرِ باغیرتی بود

رضا پسرِ باغیرتی بود

پدر شهید «رضا دانش‌کهن» در روایت از پسرش بیان می‌کند:«رضا پسر باغیرتی بود. در کار‌های منزل کمک می‌کرد....