نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

خدایا! تو با ستارالعیوب بودنت عیب مرا پوشاندی...!

خدایا! تو با ستارالعیوب بودنت عیب مرا پوشاندی...!

همزمان با فرارسیدن شب جمعه مناجات شهید «محمداصغری» را می‌خوانید. او در بخشی از مناجات خود با پروردگار متعال می‌گوید: «خدایا از تو تقاضا دارم مرا در بستر نیندازی و مرگ مرا شهادت در راه خود قرار دهی.»