نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

امدادگران غّزه/ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

امدادگران غّزه/ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

نوید شاهد: شعر «امدادگران غزه» اثر «حامد فلاحی زاده» از برگزیدگان هشتمین کنگره بین المللی شعر ایثار در گروه «منظومه» است. این کنگره در استان فارس برگزار شده بود. در ادامه اثر منتخب کنگره ملی شعر ایثار را با هم می‌خوانیم.
فرهنگ ایثار و شهادت/  برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

فرهنگ ایثار و شهادت/ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

نویدشاهد: شعر «فرهنگ ایثار و شهادت» اثر «مصطفی تبریزی» از برگزیدگان هشتمین کنگره بین المللی شعر ایثار در گروه «شعر کلاسیک» است. این کنگره در استان فارس برگزار شده بود. در ادامه اثر منتخب کنگره ملی شعر ایثار را با هم می‌خوانیم.
زنده تر.../ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

زنده تر.../ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

نویدشاهد: شعر «زنده‌تر...» اثر «نجمه باقی‌پور» از برگزیدگان هشتمین کنگره بین المللی شعر ایثار در گروه «ترانه» است. این کنگره در استان فارس برگزار شده بود. در ادامه اثر منتخب کنگره ملی شعر ایثار را با هم می‌خوانیم.
نماد غیرت/ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

نماد غیرت/ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

نوید شاهد: شعر «نماد غیرت» اثر «رضانیکوکار» از برگزیدگان هشتمین کنگره بین المللی شعر ایثار در گروه «ترانه» است. این کنگره در استان فارس برگزار شده بود. در ادامه اثر منتخب کنگره ملی شعر ایثار را با هم می‌خوانیم.
شد شهره به دهر، مذهب تو/ «حمران» و «اَبان» و مکتب تو

شد شهره به دهر، مذهب تو/ «حمران» و «اَبان» و مکتب تو

همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) سروده‌ای از «محمد علی مجاهدی» در وصف ششمین امام شیعان می‌خوانیم. در بخشی از این سروده آمده است: «شد شهره به دهر، مذهب تو «حمران» و «اَبان» و مکتب تو/ فانی نه، که جاودانه ای تو، دریایی و بی کرانه ای تو»