نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرزوی فروختن دینم را به گور می‌برید

آرزوی فروختن دینم را به گور می‌برید

شهید دامغانی محمودآبادی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «به جهان‌خواران شرق و غرب بگوييد كه اگر خانه و كاشانه‌ام را به اسارت بريد؛ اگر پول و ثروتی را كه ندارم تاراج كنيد؛ اگر گلوله‌های شما قلبم را سوراخ كند؛ آرزوی شنيدن يك كلمه ضعف و زبونی از دهانم، آرزوى فروختن دينم را به گور خواهيد برد.»
کمبودها و مشکلات شما را از انقلاب جدا نسازد

کمبودها و مشکلات شما را از انقلاب جدا نسازد

شهید آذری‌موخر در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «شما ای امت مسلمان! كمبودها، مشكلات، زحمت‌ها و سختی‌ها، شما را از انقلاب جدا نسازد. به ياد داشته باشيد كه برای خدا قيام كرده‌ايد و دل‌سرد نشويد. تحمل اين سختی‌ها برای رضای خداوند بوده و ثواب اخروی دارد.»
عشایر غیور در همه صحنه‌ها حاضر باشند

عشایر غیور در همه صحنه‌ها حاضر باشند

شهید امیری در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «از تمامی عشاير غيور می‌خواهم كه هميشه در صحنه‌ها حاضر شوند. سلامتی رهبر ما را از خداوند بزرگ بخواهند و تا حد قدرت و توانايی به جبهه‌ها كمک كنند.»
منافقین کوردل بدانند ما آگاهانه در این راه رفتیم

منافقین کوردل بدانند ما آگاهانه در این راه رفتیم

شهید مهرابی‌نژاد در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «از شما تقاضا می‌كنم كه فرزندانم مجيد و روح‌الله را طوری بزرگ كنيد كه اسلحه مرا بردارند و راهم را ادامه دهند. در تشييع جنازه‌ام چشمان مرا باز بگذاريد كه منافقين كوردل بفهمند راهی كه رفتم آگاهانه بوده است و با چشمي باز.»
خدا نکند عده‌ای انقلاب را از درون تهی کنند

خدا نکند عده‌ای انقلاب را از درون تهی کنند

شهید رحیمی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «در حال حاضر تمام كشورهای غرب و شرق بر عليه اين رهبر كبير انقلاب و ايران اسلامی توطئه می‌كنند؛ تمام كشورهای جنايتكار هم‌دست شدند بلكه اين انقلاب را شكست بدهند، نكند خدای ناكرده عده‌ای هم پيدا شوند از داخل مثل خوره اين انقلاب را بخورند.»