نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

رفیق خوشبخت ما، داود رَشوَند!

رفیق خوشبخت ما، داود رَشوَند!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «داود رشوند» است.
زندگی به عشق است

زندگی به عشق است

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیویی را از صحبت‌های «شهید دکتر آیت الله سیدمحمد حسینی‌بهشتی» می‌بینید.
بهشتی یک ملت بود

بهشتی یک ملت بود

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیوهایی را از صحبت‌های همراهان و نزدیکان « شهید دکتر آیت الله سیدمحمد حسینی‌بهشتی» در مورد این شهید می‌بینید.
رفیق خوشبخت ما، مهدی شیخ زین‌الدین!

رفیق خوشبخت ما، مهدی شیخ زین‌الدین!

رفقای واقعی آنان هستند که آرزوی خوشبختی رفیقشان را دارند و این آرزو در کربلای ایران با به شهادت رسیدن معنا می‌گرفت و رفقا اینطور برای یکدیگر آرزوی خوشبختی می‌کردند. گروه چندرسانه‌ای نوید شاهد تصاویری از این رفقای خوشبخت را به نمایش می‌گذارد که رفیق خوشبخت ما، امروز شهید «مهدی شیخ زین‌الدین» است.
سیرتِ خوشِ مهدی

سیرتِ خوشِ مهدی

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیویی را از صحبت‌های نزدیکان «شهید مهدی خوش سیرت» در خصوص صفات اخلاقی این شهید می‌بینید.
از پدر «مهدی»، به فرزند «مهدیه»

از پدر «مهدی»، به فرزند «مهدیه»

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب ویدیویی را از صحبت‌های همسر و تنها فرزند «شهید مهدی خوش سیرت» در مورد این شهید می‌بینید.