سالروز شهادت شهید محمدرضا دیداری
...يكي از شيفتگان و دلباختگان مكتب سرخ حسيني بود كه سراز پانشناخته درسنگر مدرسه و مسجد درپخش اعلاميه هاي امام و برپايي تظاهرات نقش بسزايي... او همانند هزاران رزم جوي عاشق عازم جبهه هاي نورعليه ظلمت شد و با پيروزي ازنهضت كربلاي خونين حسيني عاشورا ها ساختند وكربلا بپا كردند وبراي اولين بار شركت درعمليات پیروزمندانه بيت المقدس...


رشادت در دو جبهه انقلاب و دفاع مقدس؛ زندگینامه شهید محمدرضا دیداری

نوید شاهد البرز:

اي خداي بزرگ ترا شكر مي كنم كه آرزوها را دردلم خشك كردي خوف مرگ راازمن گرفتي لذت شهادت را به من نمودي و درمقابل ظلم و كفر مرا روئين كردي .

«سردار شهيد اسلام دكتر مصطفي چمران »

"شهيد محمد رضا ديداري" درهفتم تيرماه 1343 در يك خانواده مومن ومذهبي در شهرستان كرج چشم به جهان گشود و از همان اوان طفوليت كنجكاو وجستجوگربود . دوران ابتدايي را در مدرسه ابن سينا واقع در چهارصد دستگاه با موفقيت كامل پشت سر گذاشت.

اخلاق حسنه وي زبانزد خاص وعام بود و پس از آن وارد مدرسه راهنمايي محمد غزالي شدو در كلاس دوم راهنمايي بود كه جرقه انقلاب اسلامي با شهادت رسيدن فرزند برومند امام خميني حاج آقا مصطفي شروع شد. بدنبال آن ياران روح الله كه از تبار هابيل، ابراهيم، حسين بودند در گوشه وكنار فريادشان را عليه دستگاه جبار ستم شاهي كه مي رفت تاتمامي ريشه وبنياد مكتب رهايي بخش اسلام را از مملكت امام جعفر صادق (ع) بركنند، برخاستند وچون بلال آزاد گشته از بند ستم راه را شناختند و پشت سرامام اين اسطور مقاومت و تقوي بحركت در آمدند.

شهید محمدرضا دیداری هم يكي از شيفتگان و دلباختگان مكتب سرخ حسيني بود كه سراز پانشناخته درسنگر مدرسه و مسجد درپخش اعلاميه هاي امام و برپايي تظاهرات نقش بسزايي داشت. تا آنكه چكمه پوشان جلاد آنقدر ياسرها و سميه ها را به مسلخ گاه عشق بردند و همه سنگفرش خيابانها رنگين شد و زمين وآسمان درياها و جنگلها همه رنگ خون گرفته بود. براستي خون فواره مي كرد و عشق زبانه مي كشيد كه طلوع فجر آغاز بدين سان صبح صادق دميد و بعد از 22 بهمن بود كه براي حراست و تداوم و گسترش انقلاب خونبار اسلامي هزاران پاسدار ميخواست. چرا كه پوزه استكبار جهاني حراست و تداوم به خاك مذلت كشيده شده بود و پس از ناكامي در هر توطئه اي با ترفندي دگر شد راه انقلاب مي كردند وجنگ تحميلي از سري برنامه هاي كفي و نفاق و ارتجاع منطقه بود كه كيلومتر در عمق ميهن اسلاميمان تجاوز كردند و صدام اين ژاندارمري جديد منطقه با كمك اربابانش مسئوليت اين تهاجم وحشيانه را بعهده گرفتند و در پي آن بودند كه ظرف چند روز استان خوزستان را به تصرف در آورند. از اين طريق انقلاب را به نابودي بكشانند.

او همانند هزاران رزم جوي عاشق عازم جبهه هاي نورعليه ظلمت شد و با پيروزي ازنهضت كربلاي خونين حسيني عاشورا ها ساختند وكربلا بپا كردند وبراي اولين بار شركت درعمليات پیروزمندانه بيت المقدس كه شيرازه ماشين جنگي استكبار را از هم پاشيد وسمبل خونين شهر را از چنگال بعثيان غفلقي آزاد كرد. در صحنه كار زار از خود رشادتها نشان داد و شاهد به شهادت رسيدن بهترين همرزمانش بود پس از آزادي كامل خونين شهر بود كه به كرج آمد اما اينان ديدار با خدا را به هر ديداري ومرگ با دليل را به ماندن بي دليل ترجيح دادند و جبهه برايشان دانشگاهي بود و سكوي پرواز روحشان بسوي معراج عشقشان.

او در شهر هم كه بود لحظه اي قرار نداشت و در افشاي خطوط انحرف منافقين وتشكيل پايگاه بسيج شهيد غياثي تلاش بي وقفه و مستمري داشت. گويا جبهه با فضاي عطر آگينش غذاي روح و روانش بود و شهر چون قفسي تنگ براي او بود و براستي برخواهشهاي نفساني اش نفس آماره پشت پازده بود ودر جاده پرپيچ وخم نفس مطمئنه گام برمي داشت و براي دومين بار چون پرنده اي سبك بال به جبهه پركشيد و در صحنه پيكار با قابيليان تاريخ به نبرد پرداخت و پس از چندي عمليات رمضان از راه رسيد و او در كنار زاهدان شب و شيران روز برخصم زبون تاختند و چنان آشتي بر پيكر پوسيده شان زدند كه در مرحله اول عمليات كيلومتر پيشروي كردند و تا قلب استحكامات دشمن پيش رفتند ودر مورخه 24 /4 /61 درآخرين مرحله عمليات بود كه او چندتن از همرزمانش درمحاصره دشمن افتادند تا آخرين لحظه مردانه مقاومت كردند تا آنكه بسوي معبود و معشوق خود پرواز كردند. هنوز جسم پاك ومطهرش درصحراي تفتيده جنوب رهروان حسين (ع) را بسوي جبهه مي طلبد كه كربلا و قدس عزيزهنوز دردست كفر و نفاق است به اميد آنكه پاسدار خونشان باشيم و رهروراهشان.

پیام شهید : با شهیدان راه خدا هم پیمان شوید و از پایمال شدن خونشان جلوگیری نمائید .


منبع: پرونده فرهنگي شهدا،اداره اسناد انتشارات، هنري

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده