نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

سوغات ویژه یک شهید از سفر حج

سوغات ویژه یک شهید از سفر حج

محمد فرودی از همرزمان شهید «رمضانعلی عامل گوشه‌نشین» بود که در خاطرات خود به سوغاتی خاص فرمانده از سفر حج اشاره دارد.
گوسفندها شیمیایی نمی‌شوند!

گوسفندها شیمیایی نمی‌شوند!

خلبانان هوانیروز از اسارت بعثی‌ها آزاد شده بودند و فرمانده دستور داده بود دو گوسفند برای قربانی کردن پیش پای آن‌ها تهیه شود. اما بعثی‌ها آن منطقه را بمباران شیمیایی کردند. وقتی فرمانده بالای سر گوسفندها رفت، با صحنه عجیبی روبرو شد.
این دفعه شهید نشوی، می‌زنمت!

این دفعه شهید نشوی، می‌زنمت!

مرتضی و مهدی هر دو در عملیات بدر حضور داشتند. مهدی در این عملیات شهید و مرتضی مجروح شد. این چهارمین بار بود که مرتضی مجروح می‌شد و می‌گفت: پنجمین بار شهید می‌شوم.
سگ دخلمان را بیاورد یا بعثی‌ها؟

سگ دخلمان را بیاورد یا بعثی‌ها؟

تا یک قدمی بعثی‌ها رسیده بودند و با ذوق اطلاعات جمع آوری می‌کردند؛ اما سر که بلند کردند دیدند سگی با قد و قواره گرگ بهشان خیره شده و آب از دهانش آویزان است.