نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ماجرای «پاوه سرخ» در نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب «پاوه‌‌ی سرخ» زندگی‌‌نامه‌‌ی داستانی شهید «مصطفی چمران»، از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس، را روایت می‌کند، به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.
کتاب «زخم‌ها» در نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب «زخم‌ها» در نویدشاهد شنیدنی شد

کتاب گویای «زخم‌ها» خاطرات «ذکراللّه کشاورز افشار» یکی از فرماندهان دلاور و شجاع خطه‌ی غرب کشور را روایت می‌کند که به کوشش پایگاه کتاب گویای ایران‌صدا شنیدنی شد.