نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی و اجتماعی
آرشیو

می خواهم قهرمان کشورم باشم

شهید «مهدی باقریان» در وصیت نامه می نگارد: میخاهم همچون مثل یک مرد جنگجو به جبهه های دشمنان اسلام می روم و دلم می خواسته که مثل یک قهرمان شهید و سرافراز برای خانواده ام باشم.
زندگی در زیر سایه امام زمان (عج)

زندگی در زیر سایه امام زمان (عج)

«شهید حسن قمی پور» در وصیت نامه خود نوشت: من بی هدف نمی جنگم بلکه برای اسلام و دفاع از میهن و ناموس که در پناه حق و در سایه و الطاف و عنایت حضرت ولیعصر (عج) به زندگی خود ادامه دهید.
شهدا ریسمان اتصال به خدا

شهدا ریسمان اتصال به خدا

«جمیله فيّاض منفرد»، متولی مسجد مولی الموحدین (شهیدان خلخالی) شهرستان ورامین گفت: هر کس که به فرزندانم متوسل می شود و کمک بخواهد فرزندانم مخصوصاً محمدرضا نا امید نمی کند.
نمره 20 یک شهید در 20 سالگی!

نمره 20 یک شهید در 20 سالگی!

شهید «محمدعزیز خوش اندامی» که در شهرستان ورامین متولد شد به عنوان یکی از نیروهای جان بر کف ارتش جمهوری اسلامی ایران در جبهه حضور یافت که در سن بیست سالگی به دیار الهی شتافت.
در کنکور الهی پذیرفته شد!

در کنکور الهی پذیرفته شد!

امروز سالروز شهادت شهید "مسعود حاج محمدباقر کاشانی" است. نوجوانی که عشق به جبهه های حق تاب و توان را از او گرفت و او را از صحنه علم و دانش با لباس بسیجی به جبهه های جنگ کشاند.