نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برگزیده استانها
فرهنگ اعلام شهدای استان مرکزی؛ زندگی نامه مستند 5250 شهید
با انتشار مجموعه مجلدات فرهنگ اعلام شهدا، اصل بیش از یک دهه تلاش و پژوهش بنیاد شهید و امور ایثارگران در ثبت احوال اجمالی شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به بار نشسته و در معرض مطالعه اندیشمندان و نگارندگان تاریخ ایران اسلامی قرار گرفته است. این مجلد حاضر زندگی نامه مئجز و مستند شهدای استان مرکزی را در بر می گیرد.