در آستانه آزادسازی مهران؛
رزمندگان شیردل عملیاتِ‌ کربلایِ‌ یک و آزادسازیِ مهران، چهره‌هایشان در پس غبار هم سرشار از نور بود. ازاین‌رو، بود که با لشکر سیاه شب درآویختند و خط نور آفریدند.