نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نگاهی به زندگی شهید بی‌نشان «کاظم حیدری»

نگاهی به زندگی شهید بی‌نشان «کاظم حیدری»

نوید شاهد - شهید "کاظم حیدری" از بسیجیان فعال شهرستان ری بود که پس از دلاوری‌ها و جانفشانی های فراوان، هفتم آبان ماه سال 1362 در پنجوین عراق به شهادت رسید و در آن منطقه جاویدالاثر شد.

"غلامحسن" در سردشت به شهادت رسید

نوید شاهد - شهید "غلامحسن بالانده" یکی از شهدای دوران دفاع مقدس شهرستان بهارستان است که در بیست و پنجم مهرماه سال1366 به شهادت رسیده است. نوید شاهد شهرستان‌های استان تهران نگاهی به زمانه این شهید والامقام داشته است که در ادامه می‌خوانید.
رحمت اله در حین مأموریت به شهادت رسید

رحمت اله در حین مأموریت به شهادت رسید

نوید شاهد - شهید "رحمت الله نباتعلی" از نیروهای سپاه پاسداران شهرستان بهارستان است که در حین مأموریت به شهادت رسیده است.
نگاهی به زمانه شهید

نگاهی به زمانه شهید"رحیمی"

نوید شاهد - شهید "عباس رحیمی" از شهدای شهرستان قدس است که پس از رشادت های فراوان در بیست و ششم بهمن سال 1366 در منطقهِ عملیاتی شرهانی به شهادت رسید. نوید شاهد شهرستان های استان تهران نگاهی به زمانه این شهید والامقام داشته است که در ادامه می‌خوانید.
معرفی شهید ترور؛

معرفی شهید ترور؛ "یعقوب‌علی مهدی‌خانی"

نوید شاهد - شهید والامقام "یعقوب علی مهدی خانی" مسئولیت بسیج کارخانه را از طرف انجمن اسلامی به عهده گرفت اما منافقین که او را سدی محکم در برابر اعمال خرابکارانهِ خود می دیدند، با طرح نقشه‌ای در سپیدهِ صبح چهارم مهر سال 1360 او را به شهادت رساندند.
نگاهی به حیات طیبه شهید ممتاز؛ «علی اکبر شیرنژاد وش»

نگاهی به حیات طیبه شهید ممتاز؛ «علی اکبر شیرنژاد وش»

نوید شاهد - شهید "علی احمد شیرنژاد وش" از شهدای دفاع مقدس شهرقدس است که در دوران تحصیلی جز شاگردان ممتاز بوده است. پایگاه اطلاع رسانی نوید شاهد شهرستان های استان تهران نگاهی به زندگی این شهید والامقام داشته است.