نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

خبرنگاری که فرمانده موشک ضدِتانک تاو شد

خبرنگاری که فرمانده موشک ضدِتانک تاو شد

شهید خبرنگار امیرعباس نوری در روزهای دفاع مقدس با لباس خبرنگاری به جبهه می رود،او ضمن روایت حماسه آفرینی رزمندگان خود فرمانده موشک ضدتانک تاو هم می‌شود و در پایان با شهادت ناب‌ترین خبر زندگی‌اش را مخابره می‌کند.
اشک‌هایت مرا خیس می‌کند

اشک‌هایت مرا خیس می‌کند

مادر شهید لطف اله افتخاری می‌گوید: روزها در فراغش گریه می‌کردم تا اینکه یک شب خواب دیدم؛ لباس‌هایش خیس است. از او پرسیدم: چرا؟! گفت: اشک‌هایت من را خیس می کند.
عاشقی کنار دریاچهِ ماهی

عاشقی کنار دریاچهِ ماهی

پدر شهید مصطفی کتویی‌زاده لحظه جانبازی فرزند شهیدش را چنین روایت می‌کند: حضرت قاسم، نزديك درياچۀ ماهي در محاصره دشمن بودم با آرپي چي خدمه پدافندِهوائي را زدم.بعد از آن بدنم داغ شد و افتادم.
خط‌شکنان نور

خط‌شکنان نور

شهید حسین رفیعی‌سیر در خاطراتش چنین می‌نویسد: رزمندگان عاشق شهادت داوطلبانه برای بازکردن معبر هجوم برده بودند، همه آنها خط‌شکن‌های داوطلب شهادت بودند.
ماهی‌ای که از آب بیرون پرید...

ماهی‌ای که از آب بیرون پرید...

سه پرده روایت از ایثار و شهامت شهید محمد شاطرعلی‌فرد در مورد خانواده برادر و هم‌رزم‌هایش را در کلام خانواده‌ در ادامه مطلب می‌خوانید.
شهیدی که آخرین نفسش هم مزین به‌تلاوت قرآن بود

شهیدی که آخرین نفسش هم مزین به‌تلاوت قرآن بود

یکی از رزمندگان صداي صوت قرآن مي‌شنود. وقتي خوب گوش مي‌كند، مي‌بيند؛ او درحالي‌كه غرق به‌خون است، مشغول خواندن قرآن است.