نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ویژه‌نامه شهیدان خبرنگار

ویژه‌نامه شهیدان خبرنگار

نوید شاهد البرز در آستانه فرا رسیدن هفدهم مرداد که به نام «روز خبرنگار» ویژه‌نامه شهدای خبرنگار البرزی را منتشر می‌کند.
شهادت انتخاب پهلوانِ عاشق

شهادت انتخاب پهلوانِ عاشق

در زندگی‎نامه شهید علی خرکچی آمده‌است که به ورزش سنتی علاقه‌مند بوده و عشق واقری نسبت به اهل بیت در دل داشته که در پی این محبت به ائمه شهادت را برمی‌گزیند.
سرسجاده نمازت دعایم‌کن؛ آرزویم شهادت است

سرسجاده نمازت دعایم‌کن؛ آرزویم شهادت است

مادر شهید می‌گوید: سیدحسین به من می‌گفت: مادرم، از تو التماس دعای خیر دارم و می‎خواهم که سر سجاده نماز، از خدای بزرگ، بخواهی که مرا به آرزویم که همانا شهادت است، برساند.
رزمنده‌ای با کفش‌های کتانی

رزمنده‌ای با کفش‌های کتانی

هم‌رزمانش می‌گویند: کفش‌های کتانی‌اش به‌خاطر مانده است. او در جبهه همیشه کفشِ کتانی می‎پوشید چون پوتین سایز بزرگ در جبهه بسیار کم بود و ترجیح می‌داد؛ دیگران استفاده کنند.