نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

والحشر الواقعه الدخان والنجم را دوست دارم

والحشر الواقعه الدخان والنجم را دوست دارم

شهید مهدی همّتی از شهدای رسانه است که در وصیت‌نامه‌اش چنین می نویسد: والحشر، الواقعه، الدخان و النجم را دوست دارم. اگر زحمتی نیست برایم بخوانید. اگر جمکران و حرم آقا امام رضا(ع) رفتید؛ مرا هم یادی کنید که سخت محتاجم.
پروازِ قلم تا ابدیت

پروازِ قلم تا ابدیت

یادداشتی که در ادامه می‌خوانید به‌روایت مسافریست که نامش از لیست پرواز خط خورد.
بر سنگ قبرم بنویسید؛ ان الحیاة عقیدة و جهاد

بر سنگ قبرم بنویسید؛ ان الحیاة عقیدة و جهاد

شهید خسرو گودرزی‌معظمی در کلام مطهرش سفارش می‌کند که بر سنگ قبرش سخنی از امام حسین (ع) را بنویسند.
خطِ سرخ شهادت

خطِ سرخ شهادت

شهید سیدحسین روستانژاد در وصیت‌نامه خود خطاب به والدینش چنین می‌نویسد: من نيز مي‌روم، شايد كه خداىِ بزرگ خون مرا نيز همچون خونِ برادرم بپذيرد و پيكرم را جدم سيدالشهدا (ع) و برادرم قبول نمايد كه در خط سرخ شهادت پنهان نگهدارد.
اسلام اكنون به گذشت و فداكارى احتياج دارد

اسلام اكنون به گذشت و فداكارى احتياج دارد

اسلام اكنون به گذشت و فداكارى و ايثار احتياج دارد و اگر ما خون خود را بدهيم در مقابل انقلاب و اسلام عزيز كارى نكرده‌ايم.
مرگِ شیرین + دست‌خط

مرگِ شیرین + دست‌خط

شهید علی‌رضا فیلی در وصیت‌نامه خود آورده است: امیدوارم؛ خداوند مارا بپذيرد و به بهترين مرگ‌ كه همان شهادت است، بميراند.