نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - عباداله احمدی پرگو
برچسب: عباداله احمدی پرگو
در سالروز عروج منتشر می شود؛
شهید عبادالله احمدی پرگو فرزند علی محمد و مهری می...
نویدشاهدالبرز شهید عبادالله احمدی پرگو فرزند علی محمد و مهری...
کد خبر: ۴۲۴۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


در سالروز عروج شهید« عباداله احمدی پرگو» منتشر می شود؛
نویدشاهدالبرز br clear="all" شهید عباداله احمدی پرگو در سال 1344... در یکی از روستاهای خلخال به نام پرگو در خانواده... زیاد ناراحت رفتن او نباشد وصیت نامه شهید عباداله احمدی... پرگو با دعا و زیارت روز سه شنبه آغاز می...
کد خبر: ۴۲۴۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲