تصاویر منتشر نشده آیت الله واعظ طبسی

تصاویر منتشر نشده آیت الله واعظ طبسی

مرحوم آیت الله واعظ طبسی، واعظ زاده ای است که راه پدر در پیش گرفت اما نه تنها زیرسایه خطابه های پرمایه او نماند بلکه همه نشان های پدری را تکمیل کرد و گام های بیشتری برداشت و یکی از مسئولان عالی رتبه نظام که در گمنامی زیست.
عکس خاص آقا مهدی باکری در کانی مانگا

عکس خاص آقا مهدی باکری در کانی مانگا

کانی مانکا _ عکاس: سعید صادقی
۳
آرشیو