بازدید مدیر ایران صدا از بخش های اسنادی و اطلاع رسانی بنیاد

بازدید مدیر ایران صدا از بخش های اسنادی و اطلاع رسانی بنیاد

مهدی شاملو، مدیر شبکه ایران‌صدا عصر دیروز دوم دی ماه از مرکز اسناد ایثارگران، آرشیو فیلم و تحریریه نوید شاهد بازدید کرد.
تصاویر هیئت گردان مالک

تصاویر هیئت گردان مالک

«عکس: علی سلطانی محمدی»
۳
آرشیو